Hemeroteca

 • Convocatòria sessió ordinària Ple municipal 11 de desembre de 2018
  Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de desembre de 2018, a les 19:00 hores.
 • Gran Caga Tió 24 de desembre de 2018
  A les 6 de la tarda a la Plaça de Can Corominas. Hi haurà moltes sorpreses i berenar per a tothom. Nota: Cal portar el bastó per picar ben fort!
 • Missa del gall 25 de desembre de 2018
  A 2/4 de 12 del matí a l'Església de Sant Pere de Sora
 • Taller de fanalets i rebuda del Patge Reial 29 de desembre de 2018
  A les 4 de la tarda a les Escoles de Cussons, taller de fanalets i rebuda del Patge Reial.  
 • Gran cavalcada de Reis 5 de gener de 2019
  A les 7 de la tarda inici de la cavalcada de Reis pels carrers de Sora. Nota: Podeu portar un paquet a l'Ajuntament abans del dia 4 de gener.
 • Convocatòria del Ple de l'Ajuntament 8 de març de 2019
  Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 12 de març de 2019, a les 19:00 hores.
 • Convocatòria del Ple de l'Ajuntament 12 de març de 2019
  Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 12 de març de 2019, a les 19:00 hores.
 • Programació Festa de la primavera (ACTES ANUL.LATS PER PREVISIÓ DE PLUJA) 6 d'abril de 2019
  De nou arriba la primavera a Sora amb activitats diverses, jocs, conta-contes, creperia, paella popular, concert ....
 • Convocatòria Ple Ajuntament 21 de maig de 2019
  Es fa públic que s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21 de maig de 2019, a les 19:00 hores, d'acord amb el següent: ORDRE DEL DIA 01.- Ratificació decret de l’Alcaldia sorteig  públic dels integrants de la mesa electoral.  Eleccions Generals. 02.- Ratificació decret de l’Alcaldia sorteig  públic dels integrants de la mesa electoral.  Eleccions Locals i al Parlament Europeu. 03.- Aprovació compte general del pressupost exercici 2018. 04.- Proposta d’aprovació modificació de crèdits del Pressupost.
 • CONVOCATÒRIA DE L'ÚLTIMA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 11 de juny de 2019
  Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2019, s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de juny de 2019, a les 19:00 hores, d'acord amb allò que preveu l'article 36.1 del Rglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà el següent: ORDRE DEL DIA Primer i únic.- Aprovació de l'acta de l'última sessió.  
 • CONVOCATÒRIA SESSIÓ CONSTITUTIVA 15 de juny de 2019
  Mitjançant Resolució de l'Alcaldia, en funcions, de data 5 de juny de 2019 el proper dia 15 de juny de 2019 a les 12:30 hores, l'Ajuntament de Sora durà a terme la sessió constitutiva de la nova corporació municipal, segons el resultat de les eleccions municipals dutes a terme el dia 26 de maig de 2019 amb el següent: ORDRE DEL DIA Primer i únic.- Constitució de la nova corporació municipal.    
 • Diada 11 de setembre 2019 a Sora 11 de setembre de 2019
  A les 9:00h - Caminada popular de recorregut fàcil - inici a l'ajuntament. A mig matí xocolatada, a l'arribada inauguració de la recuperada font del Rector i a la tradicional trencada d'olles. Durant tot el recorregut ens explicaran anècdotes i històries antigues de Sora.
 • Missa de Tots Sants 1 de novembre de 2019
  16:30h Missa Solemne de Tots Sants
 • NADAL A SORA NADAL A SORA Del 24 de desembre de 2019 al 5 de gener de 2020 a les 00.00 h
  24 de desembre 18:00h - Cagada del Tió a la Plaça de Can Corominas (hi haurà coca, cava i sorteig de paneres) 25 de desembre 12:15h - Missa solemne de Nadal 28 de desembre 18:00h - Arribada del carter reial a les Escoles de Cussons (tortell i cava per a tothom) 5 de gener 19:00h - Arribada dels Reis Mags (s'han de portar els encàrrecs prèviament a l'Ajuntament fins al mateix dia a les 14:00h.)
 • PLE SESSIÓ ORDINARIA 27/01/2020 27 de gener de 2020
  Sessió ordinària a celebrar pel Ple de la Corporació, pel proper dilluns dia 27 de gener de 2020 a les 19:30h a la sala de reunions de l'Ajuntament de Sora, amb el següent ordre del dia: 1. Aprovació actes de les sessions anteriors. 2. Donar compte resolucions de l'alcaldia. 3. aprovació revisió padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2019. 4. Aprovació conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal d'Osona, pla de formació i treball. 5. Aprovació text refós i verificació modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la creació del sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics. 6. Aprovació avanç de planejament per la modificació puntual normes subsidiàries associat al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres contruccions en SNU. 7. Aprovació avanç de planejament del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU. 8. Aprovació pla de prevenció d'incendis forestals 2016-2020. 9. Aprovació aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l'exercici 2020. 10- Precs i preguntes.
 • CONVOCATÒRIA PLE DILLUNS 25 DE MAIG A LES 19:30H 25 de maig de 2020
 • INTERRUPCIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE LLUM 14 de juliol de 2020
 • Fibra òptica Goufone GOUFONE - XERRADA INFORMATIVA FIBRA ÒPTICA 16 de juliol de 2020
  Xerrada sobre el desplegament de la fibra òptica de Goufone Dijous 16 de juliol a les 19h a la pista poliesportiva
 • VIU EL PARC - SORA 20 de juliol de 2020
  Divendres 11 de Setembre A les 9 h - Caminada amb trencada d’olles. A les 12 h - Contes infantils. «Explica’m un secret al parc». A càrrec de Moi Aznar ( Escoles de Cussons)
 • CONVOCATÒRIA PLE DILLUNS 27 DE JULIOL A LES 19:30H 27 de juliol de 2020
Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:44

Opcions

Darrera actualització: 22.12.2014 | 09:44