Impost sobre emissions de CO2

Dijous, 14 d'octubre de 2021 a les 00:00

Enguany s'implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut de fiscalitat verda. La recaptació es destinarà íntegrament a accions de millora de l'entorn i del transport públic, al foment de les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

El padró provisional dels vehícles que tributen per l'impost es podrà consultar a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya a partir de l'1 de maig del 2021.

Més informació a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/

Darrera actualització: 14.10.2021 | 11:55