PLE SESSIÓ ORDINARIA 27/01/2020

Dilluns, 27 de gener de 2020 de 19.30 h a 20.30 h

Sessió ordinària a celebrar pel Ple de la Corporació, pel proper dilluns dia 27 de gener de 2020 a les 19:30h a la sala de reunions de l'Ajuntament de Sora, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació actes de les sessions anteriors.
2. Donar compte resolucions de l'alcaldia.
3. aprovació revisió padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2019.
4. Aprovació conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal d'Osona, pla de formació i treball.
5. Aprovació text refós i verificació modificació puntual de les Normes Subsidiàries per a la creació del sistema urbanístic d'habitatges dotacionals públics.
6. Aprovació avanç de planejament per la modificació puntual normes subsidiàries associat al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres contruccions en SNU.
7. Aprovació avanç de planejament del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en SNU.
8. Aprovació pla de prevenció d'incendis forestals 2016-2020.
9. Aprovació aplicació dels increments retributius al personal municipal per a l'exercici 2020.
10- Precs i preguntes.

Ajuntament de Sora - Oficina d'Atenció a l'Usuari (AOC)

Carrer de l'Església, 1 - 08588 Sora - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:938 529 193
Adreça electrònica: sora@sora.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns de 16 a 18 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 23.01.2020 | 11:45