Convocatòria sessió ordinària Ple Municipal 20/03/2018

Dimarts, 20 de març de 2018 a les 19.00 h

Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 20 de març de 2018, a les 19:00h.

 

ORDRE DEL DIA:

01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
02.- Donar compte resolucions i decrets de l'alcaldia.
03.- Rectificació error material de l'acord del dia 17 d'octubre de 2017, aprovació modificació ordenances fiscals.
04.- Aprovació conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i l'ADF Bisaura, programa de suport prevenció incendis forestals.
05.- Aprovació proposta de declaració de crèdits incobrables.
06.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 16.03.2018 | 10:37

Documentació

pdf Anunci
217,79KB