Convocatòria Ple extraordinari

Dimarts, 31 de juliol de 2018 de 18.30 h a 19.30 h

Es fa públic que s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 31 de juliol, a les 18:30 hores.

01.- Aprovació inicial projecte tècnic de millores de diversos  camins de Sora
02.- Aprovació expedient de contractació licitació projecte tècnic de millora de diversos camins de Sora; aprovació plec de clàusules administratives particulars i delegació de la seva tramitació a l’alcaldia.
03.- Aprovació inicial expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per a l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Millores de diversos camins de Sora”.
04.- Aprovació inicial projecte tècnic de nova canonada de subministrament d’aigua al nucli de Sora.
05.- Aprovació expedient de contractació licitació projecte tècnic de nova canonada de subministrament d’aigua al nucli de Sora; aprovació plec de clàusules administratives particulars i delegació de la seva tramitació a l’alcaldia.

Darrera actualització: 30.07.2018 | 10:03