Convocatòria Ple Ajuntament

Dimarts, 21 de maig de 2019 de 19.00 h a 19.30 h

Es fa públic que s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 21 de maig de 2019, a les 19:00 hores, d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

01.- Ratificació decret de l’Alcaldia sorteig  públic dels integrants de la mesa electoral.  Eleccions Generals.
02.- Ratificació decret de l’Alcaldia sorteig  públic dels integrants de la mesa electoral.  Eleccions Locals i al Parlament Europeu.
03.- Aprovació compte general del pressupost exercici 2018.
04.- Proposta d’aprovació modificació de crèdits del Pressupost.

Darrera actualització: 17.05.2019 | 10:03