CONVOCATÒRIA DE L'ÚLTIMA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Dimarts, 11 de juny de 2019 (De 19.00 h a 19.30 h)

Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 4 de juny de 2019, s'ha convocat sessió extraordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 11 de juny de 2019, a les 19:00 hores, d'acord amb allò que preveu l'article 36.1 del Rglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindrà el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer i únic.- Aprovació de l'acta de l'última sessió.

 

Ajuntament de Sora - Oficina d'Atenció a l'Usuari (AOC)

Carrer de l'Església, 1 - 08588 Sora - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 529 193
Fax: 938 550 475
Correu electrònic: sora@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns de 16 a 19 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.06.2019 | 11:21