Anunci convocatòria sessió ordinària del Ple municipal

Dimarts, 12 de desembre de 2017 a les 19.00 h

Es fa públic que s'ha convocat sessió ordinària del Ple municipal, que es durà a terme el dia 12 de desembre de 2017, a les 19:00 hores, d'acord amb la següent:

ORDRE DEL DIA

 

01.- Aprovació de l’ acta de la sessió anterior.

02.- Donar compte resolucions i decrets de l’alcaldia.

03.- Aprovació conveni amb la Parròquia de Sant Pere de Sora del Bisbat de Vic, execució obres de rehabilitació i sol.licitud de subvenció.

04.- Aprovació inicial Pressupost,documents que l’integren, bases d’execució i plantilla de personal exercici 2018

05.-Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 11.12.2017 | 10:52