Impost sobre les emissions de CO2: informació per a la ciutadania

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 00:00

Us informem que el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir del proper 1 de maig. Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2021.

 

Adjuntem díptic informatiu. També trobareu la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2.

Darrera actualització: 03.05.2022 | 11:40