CONVOCATÒRIA PÚBLICA ARQUITECTE TÈCNIC

Dijous, 3 de juny de 2021 a les 00:00

Us informem que s'ha obert una convocatòria pública del procés selectiu d'una borsa d'arquitecte/a tècnic/a pel Consell Comarcal dOsona.

Adjuntem tota la informació. El termini de presentació és fins el 15 de juny.

Categoria: Escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2

Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, Grau en Enginyeria de l’Edificació, Arquitecte Tècnic, Aparellador o altra titulació equivalent 

Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 

-Tauler electrònic.  https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_9541&idens=8102490004

-Perfil del contractant – oferta laboral pública  

Enllaç: https://www.ccosona.cat/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica/48-processos-oberts/2118-borsa-de-treball-arquitecte

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del document d’identitat. 
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B.
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior)   
  • Currículum vitae. 

    Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 
Darrera actualització: 14.06.2021 | 11:30